OMR Exam for Gujarat state

Click here to edit subtitle

Who is who?

Programer

Ankita K Gajjar (BCA)

Vishal K Suthar (BCA, MCA)

Creator

Kantibhai A Suthar (BSc)

Support

Chemical Lab staff -Ukai

Shri MI Joshi (Gandhinagar)

Jetal D Dhangar

Bulbul Raval

Zeal Odedara

Dharati Patel

Aishu Parkhe (Surat)

Dhruv Dhivar

Vedant Pandya

Vaibhav Shah - Anand

Manmayi Raval

Dhruv Naik